eng | nl

De mens centraal — met fotografie als middel om het begrip en de onderlinge communicatie te bereiken, die ontstaan door mijn werk te bekijken en te interpreteren.